Bij acute pijn of andere spoedgevallen, belt u tijdens openingstijden met: 0703962688
buiten openingstijden met: 070-3110305

HomeDe praktijkBehandelingenPraktische zakenContactMaak een afspraak
CodeM/T*PrestatiesTarief
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving13.45
A15Oppervlakte verdoving6.99
A20Behandeling onder algehele narcose€ **

Verdoving door middel van een roesje

B10Introductie roesje (lachgassedatie)26.89
B11Toediening roesje (lachgassedatie)26.89
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)34.57

Consultatie en diagnostiek

C11Periodieke controle20.44
C13Probleemgericht consult20.44
C22Schriftelijke medische anamnese20.44
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan96.81
C29* Studiemodellen t.b.v. behandelplan26.89
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak53.79
C70Keuringsrapport met bitewingfoto's€ **
C75Keuringsrapport zonder bitewingfoto's€ **
C76Afgifte gezondheidsverklaring€ **
C80Mondzorg aan huis16.14
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose43.03
C85Weekendbehandeling20.44
C86Avondbehandeling20.44
C87Nachtbehandeling20.44
C90Niet nagekomen afspraak€ **

Wortelkanaalbehandelingen

E01Wortelkanaalbehandeling consult20.44
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult37.65
E03Consult na tandheelkundig ongeval29.58
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten45.18
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal96.81
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen139.84
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen182.87
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen225.9
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting16.14
E31Snij-/ hoektand107.57
E32Premolaar150.6
E33Molaar193.63
E34* Aanbrengen retrograde vulling21.51
E36* Het trekken van een element met re-implantatie75.3
E37Kijkoperatie64.54
E40Directe pulpa-overkapping26.89
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval10.76
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval21.51
E44Verwijderen spalk5.38
E45Aanbrengen rubberdam10.76
E51Verwijderen van kroon of brug32.27
E52Moeilijke wortelkanaalopening26.89
E53Verwijderen van wortelstift37.65
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal26.89
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal26.89
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade37.65
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie26.89
E60* Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel43.03
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting75.3
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting48.41
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)40.34
E64Afsluiting van open wortelpunt43.03
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement43.03
E77Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal53.79
E78Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal26.89
E85Elektronische lengtebepaling13.45
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling72.61
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling53.79
E90Inwendig bleken, eerste zitting43.03
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting16.14
E97* Uitwendig bleken per kaak67.23
E98Materialen voor thuisbleken€ **

Kaakgewrichtbehandelingen

G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)134.46
G02Spieractiviteitsmeting en registratie86.06
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling59.16
G10Niet-standaard beetregistratie80.68
G11Scharnierasbepaling80.68
G12Centrale relatiebepaling75.3
G13Protrale/laterale bepalingen53.79
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie484.07
G15Voor het behouden van beethoogte26.89
G16Therapeutische positiebepaling26.89
G20Beetregistratie intra-oraal53.79
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding53.79
G61Instructie spieroefeningen53.79
G62* Occlusale spalk145.22
G63* Repositiespalk215.14
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties26.89
G65* Indirect planmatig inslijpen295.82
G66Biofeedbacktherapie48.41
G67Behandeling triggerpoint59.16
G69* Opbeetplaat59.16
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)268.93
G72Controlebezoek MRA26.89
G73* Reparatie MRA met afdruk43.03

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

H11Trekken tand of kies40.34
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant30.12
H21Kosten hechtmateriaal5.72
H26Hechten weke delen59.16
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap64.54
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak48.41
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje32.27
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting64.54
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting86.06
H44Primaire antrumsluiting59.16
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling53.79
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling16.14
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak75.3
H60Marsupialisatie75.3
H65Primaire sluiting145.22
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak75.3
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak145.22
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak102.19
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak172.11
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B53.79

Implantaten

J01Initieel onderzoek implantologie59.72
J02Verlengd onderzoek implantologie91.87
J03* Proefopstelling124.02
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan41.34
J06Vrijleggen foramen mentale27.56
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik€ **
J08* Aanbrengen botvervangers in extractie wond18.37
J09* Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft220.49
J10* Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting137.8
J11Prepareren donorplaats124.02
J12* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft133.21
J13* Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting64.31
J15* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft78.09
J16* Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft78.09
J17* Aanvullende ophoging bodem bijholte119.43
J18* Ophoging bodem bijholte orthograad55.12
J19Toeslag esthetische zone59.72
J20* Plaatsen eerste implantaat, per kaak209.92
J21* Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond75.33
J22* Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond105.65
J23* Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)68.9
J24* Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond22.97
J25* Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond41.34
J26Moeizaam verwijderen implantaat151.58
J27* Vervangen implantaat209.92
J30Bindweefseltransplantaat, eerste96.46
J31Volgende bindweefseltransplantaat45.93
J32* Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef105.65
J33* Kosten implantaat290
J40* Twee magneten/drukknoppen142.4
J41* Elke volgende magneet, drukknop32.15
J42* Staaf tussen twee implantaten188.33
J43* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak59.72
J44* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon22.97
J50* Boven- en onder klikgebit473.13
J51* Onder-klikgebit307.76
J52* Boven-klikgebit307.76
J53* Omvorming klikgebit91.87
J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten119.43
J55* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten137.8
J56* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten160.77
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten78.09
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten101.06
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten124.02
J60Specifiek consult nazorg implantologie50.53
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie82.68
J70* Opvullen zonder staafdemontage128.62
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten160.77
J72* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten183.74
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten206.71
J74* Reparatie zonder staafdemontage50.53
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten96.46
J76* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten119.43
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten142.4
J80* Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit467.62
J97Overheadkosten implantaten166.12
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie94.01

Preventieve mondzorg

M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten12.06
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten12.06
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten12.06
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement24.2
M10Fluoridebehandeling, methode I26.89
M20Fluoridebehandeling, methode II21.51
M32* Eenvoudig bacteriologisch onderzoek16.14
M61* Mondbeschermer24.2

Kunstgebitten

P01* Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw37.65
P02* Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw80.68
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw53.79
P04* Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw80.68
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit37.65
P07* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk16.14
P08* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk43.03
P10* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen80.68
P14Individuele afdruk met randopbouw59.16
P15* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen161.36
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars59.16
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur53.79
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars16.14
P21* Volledig kunstgebit bovenkaak161.36
P25* Volledig kunstgebit onderkaak215.14
P27Reoccluderen53.79
P28Naregistratie en remounten53.79
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit43.03
P30* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak349.61
P31* Wortelkap met stift134.46
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls80.68
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling53.79
P34* Frame kunstgebit, 1-4 elementen220.52
P35* Frame kunstgebit, 5-13 elementen301.2
P36Individuele afdruk zonder randopbouw26.89
P37Frontopstelling in aparte zitting32.27
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur59.16
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone80.68
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element13.45
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk26.89
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling26.89
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen32.27
P45* Noodkunstgebit107.57
P51* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw37.65
P52* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw80.68
P53* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw53.79
P54* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw80.68
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit37.65
P57* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk16.14
P58* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk43.03
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit32.27
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit26.89
P70* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage150.6
P78* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk43.03
P79* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk43.03

Kronen en bruggen

R08* Eenvlaks composiet inlay64.54
R09* Tweevlaks composiet inlay123.71
R10* Drievlaks composiet inlay161.36
R11* Eenvlaksinlay96.81
R12* Tweevlaksinlay150.6
R13* Drievlaksinlay215.14
R14Toeslag voor aangegoten pin, per pin26.89
R24* Kroon236.66
R28* Endokroon, indirect vervaardigd64.54
R29* Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening53.79
R31Opbouw plastisch materiaal53.79
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode53.79
R33* Gegoten opbouw, directe methode107.57
R40* Eerste brugtussendeel161.36
R45* Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel80.68
R46* Brugverankering, per anker53.79
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen134.46
R50* Metalen fixatiekap met afdruk26.89
R55* Gipsslot met extra afdruk26.89
R60* Plakbrug zonder preparatie107.57
R61* Plakbrug met preparatie161.36
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel37.65
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee21.51
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker59.16
R71* Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond59.16
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal32.27
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje21.51
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties21.51
R75Opnieuw vastzetten plakbrug53.79
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon26.89
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element26.89
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie64.54
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie107.57
R80* Temporaire, eerste voorziening26.89
R85* Temporaire, volgende voorziening10.76
R90* Gedeeltelijk voltooid werk€ **

Tandvleesbehandelingen

T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus142.53
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus155.98
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element29.04
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element21.51
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling83.37
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling96.81
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling43.03
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts75.3
T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist56.48
T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts108.65
T54Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist81.75
T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts144.68
T56Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist108.65
T57* Toepassing lokaal medicament58.09
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus142.53
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus155.98
T70Flapoperatie tussen 2 elementen174.8
T71Flapoperatie, per sextant (een zesde deel)268.93
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel)322.71
T73Directe post-operatieve zorg, kort53.79
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid144.68
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus139.84
T76Tuber- of retromolaarplastiek67.23
T80Tandvleestransplantaat115.64
T81Tuber- of retromolaarplastiek94.13
T82Tandvleescorrectie, per element51.1
T83Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel)134.46
T84* Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)322.71
T85* Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element107.57
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal174.8
T87Kroonverlenging per element174.8
T88Kroonverlenging per sextant322.71
T89Directe post-operatieve zorg, kort53.79
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid144.68
T91Pocketregistratie32.27
T92Parodontiumregistratie64.54
T93* Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling37.65
T94Behandeling tandvleesabces72.61
T95* (Draad)Spalk21.51
T96Uitgebreide voedingsanalyse53.79

Uurtarieven

U02* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de AWBZ-instelling144.84
U03* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld166.1
U05* Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten13.84
U10* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten166.1
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP176.4
U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten12.25
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten13.84

Vullingen

V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal64.54
V30Fissuurlak, eerste element24.2
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting13.45
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament5.38
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje10.76
V70* Parapulpaire stift10.76
V71Eenvlaksvulling amalgaam22.59
V72Tweevlaksvulling amalgaam36.04
V73Drievlaksvulling amalgaam46.79
V74Meervlaksvulling amalgaam65.62
V80* Wortelkanaalstift18.83
V81Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer33.35
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer46.79
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer57.55
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer76.38
V85* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element8.07
V91Eenvlaksvulling composiet43.03
V92Tweevlaksvulling composiet56.48
V93Drievlaksvulling composiet67.23
V94Meervlaksvulling composiet86.06

Maken en beoordelen foto's

X10Kleine rontgenfoto15.06
X21Kaakoverzichtsfoto64.54
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak64.54
X24Schedelfoto29.04
X25Maken meerdimensionale kaakfoto129.09
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto53.79

Abonnementstarieven

Z10* Abonnement categorie A per maand6.99
Z20* Abonnement categorie B per maand10.76
Z30* Abonnement categorie C per maand14.52
Z40* Abonnement categorie D per maand17.75
Z50* Abonnement categorie E per maand21.51
Z60* Abonnement categorie F per maand5.92

Ga naar

HomeDe praktijkBehandelingenContact

Service

Maak een afspraakInschrijvenPatient wordenWijzigingen doorgevenTarievenBetalen

Tandartspraktijk Rijswijk

Bezoekadres: 
Burgemeester Elsenlaan 72
2283AB Rijswijk
Telefoon: 0703962688

U kunt ons mailen over het stellen van algemene vragen, stellen van medisch inhoudelijke vragen, wijzigen van adres en verzekerings gegevens. U krijgt binnen een dag werkdag(en) van ons een reactie.

Deze site is gebouwd door

Bij acute pijn of andere spoedgevallen, belt u
tijdens openingstijden met: 0703962688
buiten openingstijden met: 070-3110305

e-mail: tandartspraktijkrijswijk@tandartsinrijswijk.nl